به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ دقایقی پیش در شبکه ورزش شاهد بودیم که پیمان یوسفی گزارشگر فوتبال، مسابقات شنا را که اصولا یک ورزش تخصصی با اصطلاحات خاص است، گزارش کرد.

اتفاقی که می تواند یک نمره منفی در کارنامه شبکه ای باشد که عنوان تخصصی "ورزش" را به خود اختصاص داده است و وظیفه دارد نگاهی حرفه ای آن هم به مسابقات مهمی که برای کشورمان این روزها کلی افتخار آفریده است، داشته باشد. البته قرار نیست کتمان کنیم توانایی های پیمان یوسفی را که هرچه بلد بود، گفت.