به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، مهدی کرم‌پور کارگردان سینما در یادداشتی تند نسبت به اتفاقات اخیر سینمای ایران و ورود پولهای کثیف واکنش نشان داد.

آنچه در پی می‌آید متن کامل نوشته کرم‌پور است:

درست در شرایطى که طبق آمار فروش «سوفى و دیوانه» در هفته دوم دو برابر هفته اول بود و بدیهى ست که این گونه فیلم ها مخاطبینشان را در طول زمان پیدا مى کنند...در یک اقدام بى سابقه و تنها بعد از دو هفته توسط کارگروه اکران از سرگروه پایین کشیده مى شود!

هیچ کس حق ندارد میزانسن همسانى که ظاهراً تهیه کنندگان، سینماداران، منتقدین و دولت در به وجود آمدن و رشد آن به یک توافق رسانده را مخدوش کند.

مدیران و نمایندگان نهادهاى دولتى و عمومى در سینماى سازمان سینمایى، سالن هاى حوزه هنرى و بنیاد مستضعفان هم برادرى شان را ثابت مى کنند که همه چیز براى فروش است؛

همه در خدمت سوداگرى...

هیچ کس حق ندارد خلاف پروتکل آینه دق شود وگرنه تنبیه و نقره داغ خواهد شد!

پول هاى کثیف از همه طرف وارد شده ومسئولین و رسانه ها به سهو یا به عمد رویشان را آن طرف مى کنند.

فیلمفارسى کنار سینماى ایدئولوژیک و سیاه نما سه ضلع مثلث طراحى شده اى ست که تصویرى مخدوش از کشورمان مى سازند.

مى خواهند تا سلیقه عمومى این چنین ساخته شود و گروه هاى مرجع و ملجا را به مطرب یا تلخک هاى سربه راه تقلیل دهند.

این غم انگیزترین اتحاد شوم فرهنگى این روزهاست.

سینما و تئاتر و موسیقى و تجسمى هم ندارد؛ 

زیر بار نرفتن سخت است، تن ندادن سخت است، چشم پوشى از موفقیت هاى مالى و صله و جایزه سخت تر!

فهمیدن سخت نیست...گفتنش اما سخت است!

نفس کشیدن سخت است!