اخیرا و از آن جا که فضای مجازی و میزان لایک و ویو (دیده شدن) نقش بسیاری در حوزه تبلیغات به خصوص بیزینس در تبلیغات محسوب می شود و در واقع به آن نگاهی اقتصادی می شود و کاربران در فضای مجازی از ترفندهای مختلفی برای بیشتر دیده شدنشان سود می برند بازار شایعات قابل تکذیب هم داغ است.

از آن جا که هیچ نظارتی بر کیفیت، کمیت و صحت و سقم این ماجرا وجود ندارد هرکسی با یک یا چند صفحه (پیج) هر اسبی که می خواهد می تازاند و در واقع عدم کنترل این صفحات دست افراد سودجو را باز گذاشته تا با هر نگرشی به اهداف بیزینسی خود فکرکنند و نه تنها آبروی دیگران که اخلاق و عرف را نیز مد نظر قرار نمی دهند.

شایعه‌ی درگذشت پیشکسوتان هنر و اخبار زرد و بی پایه و اساس در خصوص زندگی شخصی افراد چهره و پرداختن به موضوعات غیر حرفه ای و دروغ که طبیعتا بازدید بسیاری خواهد داشت، دستمایه این افراد قرار گرفته تا از این طریق اصطلاحا صفحه خودشان را بالا بکشند (پر بازدید کنند) تا اقدامات تبلیغاتی و بیزینسی با اعداد و ارقام نجومی در آن انجام دهند.

آیا این رفتار یک اقدام فرهنگی محسوب می شود؟ آیا در دنیای بیزینس این رفتار قابل دفاع است؟ به نظر شما فردی که از این ترفند برای بهتر دیده شدن و کسب درآمد استفاده می کند قابل دفاع است؟

بی شک این نگرش در عرصه ی مطبوعات و رسانه های خبری قابل دفاع نیست و تجربه نشان داده به سرعت این دست از رسانه ها مخاطب شان را از دست می دهند و بی اعتمادی باعث می شود که جایگاهشان در میان رسانه های موازی افت کرده و عملا حتی اخبار زردشان هم بازدیدی نداشته باشد.

داستان چوپان دروغگو را که فراموش نکرده اید...