به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ بعد از انتقاد گوینده خبر شبکه سه از پخش این شبکه، در برنامه «حالا خورشید» این گوینده مورد تمسخر قرار گرفت که انتقادات فراوانی را به همرا همراه داشت.

«رضا رشیدپور در واکنش به این انتقادات نوشت: وقتی مخاطب توهین براشت کند یعنی دقت کافی در کلاممان و رفتارمان نبوده. حتی اگر نیتمان غیر از آن باشد. لازم است به صراحت از طرف خودم و نویسندگان برنامه عذرخواهی کنم.»