به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، سید محمود رضوی در مورد حمایت بازیگران از پانته آ بهرام نوشت: امروز به بهانه حمایت از همکارمان سرکار خانم ⁧ پانته‌آ بهرام، برخی دوستان بازیگر خواسته یا ناخواسته یک تهیه کننده خوب سیما و سینما و سازمان صدا وسیما را زیر سوال ببرده‌اند،که به قطع امری غیراخلاقی ، قبیح و زشت است.خوبی ها و هنرمندی سرکار خانم بهرام سرجای خود،کسی نمیتواند منکر هنرمندی ایشان باشد،اما عدم حضور هر یک از عوامل به هر دلیل و علتی و ناتمام گذاشتن یک فیلم یا سریال و نادیده گرفتن زحمات یک گروه بزرگ کم لطفی در حق تمام گروه است،مخصوصا وقتی با یک تهیه کننده قدیمی و خوش حساب طرف باشید

عذر بدتر از گناه ⁧ کمپین ⁩ راه انداختن برای حمایت از یک عمل اشتباه است،حتما کسی منکر پرداخت حق و حقوق افراد نیست اما آیا این حقوق یکطرفه است؟یا حقوقی برای ⁧ تهیه کننده ⁩ و سازمان صدا و سیما هم وجود دارد؟ وقتی به یک ماجرا نقد میکنیم هر دو طرف ماجرا را ببینیم