به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا محسن چاوشی بار دیگر در متنی کنایه‌هایی به داریوش مهرجویی سازنده فیلم «سنتوری» زد.

او در انتهای پست تازه‌اش که از خانه پدری‌اش می‌گفت نوشت: آه از این امردادی بی دندادن. علی سنتوری در همان اتاق شکل گرفت. «من با تو خوشم تو خوشی با دل من!» بعضی اوقات خدنه‌ام می‌گیرد به جویندگان مهری که فلسفه می‌دانند و کاری می‌گردانند! اما جای مهر به راحتی دهانشان را به بی مهری باز می‌کنند... امیدوارم به تریج قبای کسی بر نخورد... فقط خنده‌ام می‌گیرد! البته اگر اجازه می‌دهید بخندم.