به گزارش  گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ دکتر شاپوری در مورد نسبت سینما با تاریخ گفت:" تاریخ یکی از منابع بسیار خوب برای تغذیه داستانی و موضوعی سینما است که از همان اوایل به وجود آمدن سینما مورد استفاده سینماگران قرار گرفته است. یکی از ویژگی هایی که این کارها دارند، نحوه برخورد با موضوع و یا جهت گیری نسبت به موضوع و استفاده تبلیغی و غیر سینمایی از سینماست. بنابراین در فیلم های متفاوت، برخوردهای مختلفی با یک موضوع واحد داریم. همان کاری که حماسه در گذشته می کرد، سینما با اسطوره سازی و تاریخ سازی در زمان حال می کند مثل بت من و اسپایدر من." 

دکتر شاپوری در مورد قهرمان سازی در سینما گفت :"ما مجبوریم شخصیت هایی بسازیم در جهت موضوعی که قرار است به مخاطب ارائه بکنیم." 

 آیا مدیوم تاتر مناسب تر برای روی صحنه آوردن  یک نکته تاریخ نیست؟ 

دتر شاپوری پاسخ داد:"قطعا همین طور است زیرا تاتر کمتر به سرمایه و تکنولوژی وابسته است." 

کار هنر نشاندن حقیقت در اثر هنری است 

فراستی با اشاره به اینکه "موضوع دینی یک اثر را دینی نمی کند" پرسید سینما چقدر می تواند به دین و جزئیات غیر بصری آن نزدیک شود؟ 

شاپوری در پاسخ گفت:" سینمای دینی قرار است چیزی که دیده نمی شود را نشان بدهد و این در سینمایی که مبتنی بر نوعی شهود و عرفان است، مشکل ساز است اما این مسئله در سینمای مذهبی تاریخی کار را راحت میکند به این معنی که یک داستانی که در واقعیت اتفاق افتاده و آدم هایی که در واقعیت وجود داشته اند را نشان می دهد. کار هنر نشاندن حقیقت در اثر هنری است." 

ترسیم خدا در مدیوم سینما عملا غیر ممکن است 

دکتر شاپوری دوره های سینمایی را اینطور توضیح داد که:" سینما 3 دوره را گزرانده است. دوره اول دوره ایست که به عنوان علم مطرح است یعنی چگونه تصویر را ضبط و پخش کنم. دوره بعدی دوره ای است که می توان به عنوان نوعی تکنیک و روش از آن استفاده تبلیغی کرد. در مرحله سوم هست که سینما به عنوان هنر تلقی می شود. سینما باید نادیدنی ها را نشان بدهد، باید از دیگری گفتن را و استفاده از رمز را به طریقی هنرمندانه از دل تصاویر به مخاطب ارائه کند." وی در ادامه گفت:" ترسیم خدا در مدیوم سینما عملا غیر ممکن است و استفاده از نور برای نشان دادن خدا نوعی ابتذال در سینمای دینی است." 

دکتر شاپوری در مورد کارهای مربوط به ادیان الهی گفت:" در مسیحیت تاکید روی تجسد حضرت عیسی هست واین کار را به دلیل اینکه مسیح را نشان می دهند راحت می کند. در مورد یحودیت از آنجا که کتاب عهد عتیق اساسا کتاب تاریخی است، فیلم ساختن از آن ساده است." 

امر محسوس را به معقول تبدیل کردن کار هنر نیست 

دکتر شاپوری سینمای دینی را اینطور تعریف کرد:" ما باید با اصول هر دینی به سراغ سینمای آن دین برویم. اول باید فیلم خوب باشد و بعد فیلم دینی. ممکن است فیلم سازی دین دار نباشد اما به دلیل رعایت فورم، فیلم دینی خوب بسازد. سینما در بحث های اخلاقی کارهای بسیاری می تواند انجام دهد. اما دریافت حس و مفهوم دینی از فیلم بسیار کار سختی است. سینمای دینی اسلامی ایران هیچ ربطی به سینمای مسیحی ندارد." 

دکتر شاپوری در خاتمه گفت:"سینما امری محسوس است و امر محسوس را به معقول تبدیل کردن کار هنر نیست.

"شب های هنر" کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 پخش می شود.