به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ معاونت فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی ساز و کار حمایت این بنیاد از فیلم های سینمایی را تشریح کرد. جالب اینجاست که در بندی از این بنیاد آمده : «کسانی که فیلم های خود را برای جلب حمایت به بنیاد سینمایی فارابی می دهند مجبور به اعمال پیشنهادهای تخصصی کارشناسان نیستند و کسی نمی تواند کارگردان و یا تهیه کننده ای را مجبور کند در فیلمنامه اش بازنگری کند. متقاضیان مختارند در صورت تمایل برای جذب حمایت ها پیشنهادهای شورا را بپذیرند. بنیاد سینمایی فارابی هم الزامی به پذیرش و حمایت هر فیلمنامه ای که دارای مجوزی قانونی است ندارد.»

در واقع به زبان بی زبانی گفته شده یا باید شروط محتوایی این بنیاد درباره فلیمنامه _که به هر حال نوعی ممیزی دوباره فیلمنامه دارای پروانه ساخت محسوب می شود_ را بپذیرد و یا قید وام را بزند.

شرطی که قطعا صدای اعتراض فیلم سازان را بلند خواهد کرد. فارابی بر اساس راهبردهای کلان و برنامه سالیانه خود در شش ماه اول هر سال تعدادی فیلمنامه را برای حمایت بررسی و انتخاب می کند. مرجع تصمیم و تشخصی میزان حمایت از یک فیلمنامه کمیسیون فرهنگی هنری یا شورای تولید بنیاد سینمایی فارابی است. اعضای کمیسیون فرهنگی (شورای تولید) بنیاد از مدیر عامل، قائم مقام، معاون فرهنگی (دبیر شورا)، معاون بین الملل، کارشناس تولید، خزانه دار و مدیر امور حقوقی بنیاد (بدون حق رای) تشکیل شده و در نهایت فیلم ها برای حمایت از این کمیسیون انتخاب می شوند.