به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، مدیران جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شدند که اسامی و سمت این مدیران به شرح زیر است:

علی اصغر کاراندیش مروستی - معاون حقوقی

لادن حیدری - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمدرضا بهمنی - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

حسن صفرخانی - مدیرکل جدید دفتر عملکرد مدیریت

حسین انتظامی - سرپرست سازمان سینمایی