به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبر گزاری برنا ، علی ضیا در یک سوال سطحی و شخصی از علی مطهری فرزند مرتضی مطهری در باره چرایی موهای سفید او سوال کرد .