به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛  به نقل از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در این نشست، با تمرکز بر حوزه سیاست‌گذاری‌‌های فرهنگی و محتوایی در سینمای ایران، ضمن تبیین مفهوم، ابعاد و اجزای سیاست‌گذاری در سینما، شیوه‌‌های ارزیابی سیاست‌گذاری در سینمای ایران مطرح می‌‌شود.
 گفتگو در خصوص مؤلفه‌‌های تأثیرگذار در سیاست‌‌های سینمایی، سیاست‌‌های نظارتی در سینمای ایران، ساختارهای سیاست‌گذاری در سینمای ایران و جهان و کارکردهای سیاست‌گذارانه سینما از جمله مباحث این نشست علمی است.
 همچنین سعی بر آن است تا کارنامه حوزه سیاست‌گذاری در سینمای ایران ارزیابی شده و فرصت‌‌ها و چالش‌‌های پیش روی آن، واکاوی گردد.
۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱