به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ؛ از روز پنج شنبه 15 آذر تا دوشنبه 19 آذر در 5 گالری در تهران برگزار می شود.

فهرست برگزاری  این گالری ها به این شرح است  :

ارمغان پاییز : ارمغان حکیم زاده ، زلیخا دامک

نقاشی آبرنگ عطاالله ذی نور ی: عطا الله نوری

کشور حل نشده : میکلاس پوادله

پیله: پریسا میر 

بعد پنهان : دپارتمان دکوراسیون داخلی ایوان خانه ی معمار

 

شرح : 

 ارمغان پاییز: نمایشگاه نقاشی ارمغان پاییز از پنجشنبه 15 آذر تا دوشنبه 20 آذر ماه در نگار خانه سیمین برگزار می شود.

هنرمندان این نمایشگاه نقاشی : ارمغان حکیم زاده ، زلیخا دامک 

ارمغان پاییز

 

نقاشی آبرنگ عطاالله ذی نوری: نمایشگاه آثار نقاشی آبرنگ عطا االه ذی نوری از جمعه 16 آذر ماه تا سه شنبه 21 آذر در گالری شکوه برگزار می شود.

نقاش گالری عطا الله ذی نوری است .

نقاشی ابرنگ

 

کشور حل نشده: نمایشگاه عکس کشور حل نشده از روز جمعه 16 آذر تا روز چهارشنبه 21 آذر در گالری سایه برگزار می شود.

هنرمند این این گالری میکلاس پوادله است.

کشور حل نشده

 

پیله: نمایشگاه عکاسی پیله از روز جمعه 16 آذر تا روز چهار شنبه 21 آذر در نگار خانه نقش جهان برگزار می شود.

عکاس: مجموعه پریسا میر است.

پیله

 

بعد پنهان 2 : این نمایشگاه از جمعه 16 آذر تا یکشنبه 18 آذر درموزه رضا عباسی برگزار می شود. محوریت این آثار تابلوهای انتزاعی است.

پنهان