به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ؛ نیکی کریمی از  وضعیت دلالی در بازار امروز سینما با عنوان بساز و بفروشی در فیلم ها یاد کرد و گفت: امروزه سود فیلم سازی از برج سازی بیشتر است.

کریمی گفت : هیچ خلاقیتی پس پشت سینمای ایران نیست تا آنجا که  جایگاه درجه بندی فیلم ها تغییر کرده است. یک زمانی فیلم ها در چند سطح طبقه بندی می شدند و فیلم های که به هدف سر گرمی و سود آوری ساخته می شدند در انتهای فهرست قرار  می گرفتند و نماهای خوب تنها از فیلم های سری الف دیده می شد.