به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛  مینا وحید بازیگر تئاتر و سینما در پاسخ به فیلم منتشر شده او در حال پخش نذری گفت : اصلا آن ویدئو مربوط به عاشورا نبوده و فقط در مراسم چهلم دائی دوستش و فقط در حال کمک کردن به  مراسم گرفته شده است که فقط  روز عاشورا فقط برای ده دقیقه منتشر شده. 

مینا وحید گفت : ما بازیگران حتی در محافل خصوصی از ترس شیطنت های اطرافیان حجاب خود را رعایت می کنیم و سعی می کنیم که جانب احتیاط را نگه داریم .