به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ؛ دکتر حسن سبحانی استاد تمام دانشگاه تهران و اقتصاد دان مهمان سه شنبه برنامه «پیشران» از تبصره های قوانین بودجه گفت:

ما به دلایل مختلف قبل و بعد از انقلاب، زمان بودجه نویسی را فراتر بردیم، یعنی هم مقداری توزیع منابع کردیم و هم مبادرت به تصویب قوانین یک ساله ای، تحت عنوان تبصره های قوانین بودجه کردیم که تعداد این در مواردی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ تبصره می شد به عبارتی ۹۰ تا ۱۰۰ قانون که طی مدت کوتاهی تصویب شده و این روند باعث شده مجالس و دولتها به جای انجام کار اصلی که اختصاص اعتبارات به مصارف است، وقتشان صرف تبصره هایی می شود که این تبصره ها، قانون های یک ساله ای هستند و با بی دقتی به تصویب رسیدند و چون زمان نیست، عمده ترین آسیب از این نگاه این است که سند بودجه حافظ وضع موجود دستگاه های دولتی و حکومتی است.

وی در ادامه این موضوع گفت: ادامه این وضعیت ما را به جایی می رساند که دولت و مجلس در ایام بررسی بودجه به فکر اقتصاد دولت هستند و در حالی که سند بودجه، سند سیاست گذاری های اقتصادی کوتاه مدت یک کشور است یعنی مقامات کشور باید به بهانه بودجه، اقتصاد ملی را راه اندازی کنند و در دل اقتصاد ملی، اقتصاد دولت را نیز ببینند. امروز اقتصاد دولت خودنمایی میکند و اقتصاد ملی فراموش شده است.

دکتر حسن سبحانی استاد تمام دانشگاه تهران و اقتصاد دان درخصوص تحریم و بودجه گفت:کشور ما و بودجه همواره در شرایط غیر عادی هستند، منتهی نوع شوکهایی که به آن وارد می شود فرق میکند. 

در ادامه گفت:ما تحریم هم نباشیم، چیزی که به عنوان، سند بودجه داریم، آثاری به نفع راه اندازی اقتصاد و تصمیم گیری به نفع دولت نیست. بنابراین مسائلی مانند تحریم مساله اصلی بودجه نباید قلمداد شود.

ما باید تصمیم می گرفتیم، که البته هنوز هم دیر نشده است که ۲ یا ۳ یا ۴ مورد از مساله هایمان را صرف نظر از تحریم حل کنیم یعنی به سمت اصلاحات بودجه ای برویم. ما میتوانیم بهانه ی تحریم را فرصتی برای خود ببینیم.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمان دیگر سه شنبه برنامه «پیشران» از تبصره هایی که رد گم کنی هستند گفت:

از امروز که صحبتهایی در مورد بودجه ۹۸ شروع خواهد شد، همه صحبت متاسفانه به سمت یک عددی به نام بودجه منابع عمومی میرود که بحث مالیات و گمرک و نفت و فروش اسناد و اوراق تشکیل دهنده ی آن است. ولی بخشی از این مربوط به بخش زیر بنایی کشور است، جایی که ما به آن کمتر توجه میکنیم. و تمام وقت ما چه در کمیسیون های تخصصی و چه در کمیسیون های تلفیق و چه در صحن علنی به تبصره ها میرسد و میتوان گفت یک رد گم کنی شده است و ما از فضای رسیدگی به بودجه رها می شویم و به دنبال برخی احکام هستیم که ماهیت بودجه ای ندارد.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد قانون هدفمندی گفت:در سال ۹۷ حدود نود و هشت هزار و هشتصد میلیارد تومان پیش بینی منابع کردیم و امسال به یکصد و چهل و دو هزار میلیارد تومان رسیده.

در بحث هدفمندی، هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار نفر یارانه می دهیم، یعنی علی رغم حکمی که ۳-۴سال هست که به دولت دادیم که ۲-۳ دهک حذف شود و حدود ۴ سال هست که این موارد حذف شده مطرح می شود ولی عملا هیچ اتفاقی نمی افتد.

در حال حاضر اگر برای سال آینده همان ۴۵ هزار تومان حفظ شود ( که قرار نیست افزایش پیدا کند.) 

برای سال آینده با توجه به رقم پیشنهاد شده دو اتفاق رخ خواهد داد. براساس احکام قانون برنامه ششم سه عدد جدید در بودجه در نظر گرفتیم. یک مورد بحث رفع فقر مطلق است، یک مورد افزایش میزان مستمری نهادهای حمایتی و یک مورد نیز بحث سلامت در بودجه است که اینها امسال از رشد بهتری برخوردار هستند.

وزارت تعاون و رفاه و کار، سبدهایی را به نهادهای حمایتی میدهد که منابع آن از محل افزایش خوراک پتروشیمی ها به علت نوسانات نرخ ارز که حدود ۹ میلیارد تومان است، تامین شده است و در اختیار افراد تحت پوشش قرار گرفته است و به بازنشستگان که زیر ۲-۳ میلیون حقوق میگیرند و کارمندان و بعد به افراد مشاغل آزاد خواهد رسید.و این رقم در بودجه ۹۸ دیده شده است.

برنامه «پیشران» به تهیه کنندگی سودابه آقاجانیان ، محصول گروه دانش شبکه ۴ سیماست که به صورت هفتگی سه شنبه شب ها، حوالی ساعت ۲۱پخش می شود.