فرید سجادی حسینی در ابتدای این نشست اظهار داشت: در این اثر که ایوب آقاخانی به روی صحنه می‌برد و از نمایشنامه «گربه روی شیروانی داغ» اقتباس شده پدر یک شخصیت کارتن‌خواب بوده و امروز ثروت زیادی دارد که بیماری سختش او را در شرف مرگ قرار داده اما به ثروت بزرگی رسیده و در حالیکه تصور می‌کند رو به مرگ است متوجه می‌شود که بیماری‌اش چندان خطرناک نیست، پس از این اتفاق طمع در وجود این انسان شکل گرفته و از خود خشم و عصبانیتی دوچندان بروز می‌دهد و دوباره متوجه بیماری سختش شده و تغییر می‌کند.

وی افزود: این شخصیت برای من بسیار جذاب بود، وقتی ایوب آقاخانی پیشنهاد حضور در این اثر را به من داد بدون معطلی از پیشنهادش استقبال کردم. 

ایوب آقاخانی در ادامه اظهار داشت: من فیلم سینمایی «گربه روی شیروانی داغ» را دوران کودکی وقتی 8 سال داشتم دیدم  که من را بسیار مجذوب خود کرد و در ادامه پدرم با اشاره به اینکه این فیلم ساخته شده از یک نمایشنامه است تئاتر در ذهنم به خوبی شکل گرفت و ذهنم را به سمت خود برد.

وی افزود: حدود 4 سال پس از اینکه این فیلم را دیدم شروع به تعلیم دیدن تئاتر در هر زمینه‌ای کردم و بازیگری، نویسندگی و کارگردانی را آموزش دیدم.

مشروح کامل این نشست به زودی از خبرگزاری برنا منتشر می‌شود.