به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ؛ مهتاب کرامتی بازیگر مردان آنجلس ، پنجم دسامبر  ، روز ملی تایلند با  کایلان سفیر تایلند دیدار کرد.

مهتاب 3

 

در تایلند روز چهارم دسامبر که مصادف است با زادروز تولد پادشاه تایلند راروز ملی تایلند نام گذاری کرده اند. 

مهتاب 2