به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو بابرنامه جمعه با سیاست رادیو تهران :

وزارت علوم همواره به صورت چهره به چهره با دانشجو در ارتباط بوده و در مناسبت های مختلف و برنامه های متناسب از حضور دانشجویان و تشکلات دانشجویی دعوت کرده اند.

گفتمان های مختلف و جریان های متفاوت هر کدام نام و نشان و شناسنامه ای از خود دارند .ذیل بحث استکبارستیزی ،عدالت طلبی،آزادی خواهی و دفاعی از استقلال کشور همه در این مباحث اجماع نظر دارند؛و این اهداف را به عنوان اهداف اصلی و کلیدی خود تعریف کرده اند.

امپریالیسم و استکبار جهانی همواره در پی آن است که بستر رشد برای جمهوری اسلامی را فراهم نکند و چون از طرفی دیگر حس استکبار ستیزی در نهادهای دانشجویی وجود دارد شاهد اجماع در بین دانشجویان هستیم در مقابل استکبار جهانی.

دانشجو سرمایه انسانی است و بسیار در پیشرفت کشور در عرصه های مختلف فرهنگی ،پژوهشی،اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار است و این رسالتی است که به دوش دارد.

سیاست های راهبردی که برای حوزه فرهنگی و اجتماعی تعریف کرده ایم این است که در درجه اول ؛

دانشجو باید هویت دینی و ملی و دانشجویی خود را داشته باشد.

نقد خویشتن در دانشجو نکته ای کلیدی برای شناسایی خود است.

حس مسئولیت پذیری و تعهدی که باید باشد را به درستی انجام دهد.

دانشجو باید در تراز مطلوب های ارزش های جامعه و انقلاب اسلامی باشد و بصیرت و بینش تاریخی را در تاریخ معاصر داشته باشد.

دانشجو باید به تمام تغییرات و تحولات جامعه آگاه باشد و همچنین واکنش جامعه جهانی را دنبال کند و متناسب آن عمل کند.

جامعه دانشجویی باید توانمند باشد تا تجربه قبلی را صاحب باشد و هم اینکه برای فردایی بهتر دستاوردهایی به ارمغان بیاورد.