به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، اصلاح هزینه های برق و آب مشترکان، وضعیت ذخایر آبی کشور پس از بارندگی های اخیر، تبیین برنامه های مدیریت مصرف انرژی در سال 98 و برنامه های وزارت نیرو برای پیشگیری از خشکسالی از مهمترین محورهای گفتگوی امشب رضا اردکانیان با مردم خواهد بود.

نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما است که امشب حوالی ساعت 23:15 با اجرای مهدی مهدی قلی روی آنتن خواهد رفت.