به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، برنامه « نظر شما چیست؟ » (Que Opinas) یک مستند گزارشی است که هر هفته، دوشنبه ها خود را به هیسپان تی وی می رساند.  مجری در کوچه و خیابان، در میان مردم کشورهای آمریکای لاتین حضور پیدا می کند تا نظرات مستقیم آنها را درباره به روزترین اتفاقات اقتصادی و سیاسی جویا شود.

 موضوع این هفته « نظر شما چیست؟» بر اساس گزارشی است که موسسه ملی آمار و اطلاعات پرو مبنی بر افزایش فقر در این کشور ارائه کرده است. آمار و ارقام این موسسه هشدار دهنده اند و نشان می دهند که فقر پولی در کشور از 20.7% به 21.7% افزایش یافته و لیما، پایتخت پرو، بیشتر از مناطق دیگر تحت تاثیر این افزایش بوده است. در این شهر فقر از 11% که تا دو سال پیش همین رقم باقی مانده بود به 13.3% رسیده است و این افزایش درصد فقر بیانگر این است که 375 هزار پرویی بر اثر فقر از طبقه متوسط خارج شده اند.

در این برنامه قرار است از مردم پرسیده شود که به نظر شما چرا فقر در پرو افزایش یافته است؟ دولت پرو برای مبارزه با فقر سیاست های درستی اتخاذ کرده است؟ به نظر شما افزایش فقر با فساد دولت ارتباط دارد؟ به نظر شما نظام اقتصادی فعلی پرو به افزایش فقر در پرو دامن زده است؟ این ها مهم ترین سوالاتی است که در این برنامه از مردم سوال خواهد شد. 

برنامه گزارشی «نظر شما چیست؟» بامداد دوشنبه ساعت 1:30 به وقت تهران به روی آنتن هیسپان تی وی می رود و در ساعات 19:30 سه شنبه، 10:03 جهارشنبه و 4:30 پنج شنبه، بازپخش می شود.