به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در این برنامه آخرین تصمیمات اتحادیه اروپا درباره برگزیت و نیز تاثیر این اقدام بر دیپلماسی خارجی انگلیس، بررسی می شود. 

«شبانه سیاسی» برنامه ای است گفت و گو محور به گویش کردی کرمانجی که با تهیه کنندگی رستم نادری و اجرای رسول شیخ کانلو به بررسی رویدادهای سیاسی خاورمیانه و جهان می پردازد. 

«شبانه سیاسی» شنبه ها و چهارشنبه ها در ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه بر روی آنتن کانال کردی شبکه سحر می رود.