به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ افخمی و میلاد دخانچی در برنامه نقد سینما بر سر فیلم «ماجرای نیمروز2» به مجادله لفظی رسیدند.

دخانچی: شما طرفدار مهدویان و «ماجرای نیمروز 2» هستید و شخصی دارید برخورد می کنید!

دخانچی: فیلم «ماجرای نیمروز 2» می خواهد بگوید کسی که اعتبار انقلابی داشته می تواند از اعتبارش برای خودسری هایش سو استفاده کند.

فیلم «ماجرای نیمروز 2» فیلم تهیه کننده است تا کارگردان.

افخمی: میلاد دخانچی آن فیلمی که دوست داشت ساخته شود، دیده بود ساخته نشده و یک چیز دیگری ساخته شده است!

میلاد دخانچی همه حرفش این است که چرا آن سینمای استراتژیک و راهبردی در فیلم ماجرای نیمروز نیست.