به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ ​پس از این فیلم، «ماجرای نیمروز: رد خون» با ۱۱ نامزدی در جایگاه دوم و سپس فیلم های «غلامرضا تختی» و «متری شش و نیم» با ١٠ نامزدى در جایگاه سوم قرار دارند.

جزئیات رکوردداران این دوره از جشنواره فیلم فجر:

١- نامزدى «شبی که ماه کامل شد» در ١٣رشته:

(جلوه هاى ویژه میدانى)، (چهره پردازى)، (طراحى لباس)، (طراحى صحنه)، (صداگذارى)، (موسیقى متن)، (نقش مکمل زن)، (نقش مکمل مرد)، (نقش اول مرد)، (نقش اول زن)، (فیلمنامه)، (کارگردانى)، (بهترین فیلم).

٢- نامزدى «ماجرای نیمروز: رد خون» در ١١رشته:

(جلوه هاى ویژه بصرى)، (جلوه هاى ویژه میدانى)، (چهره پردازى)، (طراحى لباس)، (صداگذارى)، (تدوین)، (فیلمبردارى)، (نقش مکمل مرد)، (نقش اول زن)، (کارگردانى)، (بهترین فیلم)

٣- نامزدى «غلامرضا تختی» در ١٠رشته:

(جلوه هاى ویژه بصرى)، (چهره پردازى)، (طراحى لباس)، (طراحى صحنه)، (صداگذارى)، (موسیقى متن)، (تدوین)، (فیلمبردارى)، (کارگردانى)، (بهترین فیلم).

نامزدى «متری شش و نیم» در ١٠رشته:

(طراحى صحنه)، (صدابردارى)، (صداگذارى)، (موسیقى متن) (تدوین)، (فیلمبردارى)، (نقش مکمل مرد)، (نقش اول مرد)، (کارگردانى)، (بهترین فیلم).