به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، برندگان سیمرغ‌های بلورین بخش سودای سیمرغ سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر است:

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران:

سید جمال ساداتیان (متری شیش و نیم)

بهترین فیلم:

محمدحسین قاسمی (شبی که ماه کامل شد)

جایزه ویژه هیات داوران:

نیما جاویدی (سرخپوست)

بهترین کارگردانی:

نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد)

بهترین فیلمنامه:

محسن قرایی و محمد داودی (قصر شیرین)

بهترین بازیگر نقش اول مرد:

هوتن شکیبا (شبی که ماه کامل شد)

بهترین بازیگر نقش اول زن:

الناز شاکردوست (شبی که ماه کامل شد)

بهترین بازیگر مکمل مرد:

علی نصیریان (مسخره‌باز)

بهترین بازیگر مکمل زن:

فرشته صدرعرفایی (شبی که ماه کامل شد)

بهترین فیلمبرداری:

حمید خضوعی‌ابیانه (غلامرضا تختی)

بهترین موسیقی متن:

امین هنرمند (قصر شیرین)

بهترین تدوین:

بهرام دهقانی (متری شیش و نیم)

بهترین صداگذاری:

مهرشاد ملکوتی (ماجرای نیمروز: رد خون)

بهترین صدابرداری:

ایرج شهزادی (متری شیش‌ و نیم)

بهترین طراحی صحنه:

کیوان مقدم (غلامرضا تختی)

بهترین طراحی لباس:

محمدرضا شجاعی (شبی که ماه کامل شد)

بهترین چهره‌پردازی:

ایمان امیدواری (شبی که ماه کامل شد)

بهترین جلوه‌های ویژه بصری:

جواد مطوری (مسخره‌باز)

بهترین جلوه‌های ویژه میدانی:

ایمان کریمی (ماجرای نیمروز: رد خون)

بهترین فیلم سینمایی پویانمایی:

اشکان رهگذر (آخرین داستان)

بهترین فیلم هنر و تجربه:

همایون غنی‌زاده (مسخره‌باز)

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر