به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعید روستایی بعد از دریافت سیمرغ مردمی از جشنواره فیلم فجر  گفت:«من پشت دستم را داغ بگذارم اگر از این به بعد اجازه دهم پلیس از جلوی دوربین که هیچ، از پشت دوربین فیلم هایم بگذرد!»