به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، علی محمد صالحی مدیر شبکه العالم ، در حکمی احمد علیزاده آذر را به سمت مدیریت گروه هنری این شبکه منصوب کرد. در حکم مدیر شبکه العالم آمده است : رصد مداوم آخرین تحولات عالم هنر رسانه ای ، تدقیق در آموزه های جدید هنری و استفاده متبکرانه از آن و ایجاد تحول هنرمندانه در کلیه تولیدات و خروجی های شبکه العالم اعم از تلویزیونی و فضای مجازی و به روز کردن دانش همکاران گروه هنری اهم وظایف جنابعالی در منصب جدید است.

همچنین مدیر شبکه العالم  طی حکم دیگری  خدابخش غفاری چراتی را به سمت مشاور مدیر شبکه العالم منصوب کرد.

در حکم مدیر شبکه العالم بر ضرورت شناسایی موارد قابل ترمیم و مبادرت به اصلاح آن و تلاش بر تعمیق خدمت رسانی و گره گشایی از مشکلات اجرایی فراروی شبکه و ایجاد تعامل مناسب  با مدیریت های خدمات رسان سازمان به منظور ارتقای سطح دریافت خدمات در این شبکه تاکید شده است.

خبرنگار: علی ناصری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: