به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام داریوش فرضیایی به شرح زیر است:

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل..!!!!!!!!!!!!!!!!!

پی نوشت :

شاید نخواهند دیده شویم

شاید نخواهند شنیده شویم

غافل از آنکه خداوند همین نزدیکی هاست... 

لطفا کپشن را با دقت بخوانید ، این فقط عکس کارت دعوتی است که میتوانستم امشب یک شام مفصلی را در این محفل نوش جان کنم که ترجیح دادم بجایش در منزل کنار مادرم همان املت ساده را تجربه کنم تا از آرامش بیشتری بهره مند شوم ...

داریوش فرضیایی