ارژنگ امیرفضلی با انتشار ویدئویی ضمن شوخی با رضا رشیدپور، محمدرضا گلزار و احسان علیخانی جشنواره جام جم را مودر انتقاد قرار داد.

بلافاصله بعد از انتشار ویدئو ارژنگ امیرفضلی، رضا رشیدپور با انتشار پستی در صفحه شخصی اش برای ارژنگ امیرفضلی اینگونه نوشت: (عزیزمی ...)

ارژنگ امیرفضلی با انتشار کامنتی زیر پست رضا رشیدپور از روحیه انتقاد پذیر بودن که نه، بلکه از ظرفیت بالای او برای شوخی تمجید کرد.

اما ماجرا به این ختم نشد ارژنگ امیرفضلی که وضعیت را خطرناک دید احساس کرد ممکن است اتفاقات رخ داده و انتقادات او از جشنواره جام جم برایش گران تمام شود لذا خودش نیز اقدام به انتشار پستی کرد که در ذیل آمده است:

رضا رشیدپور

ارژنگ امیرفضلی