به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ نتایج نظر سنجی های اسفند ماه مرکز افکار سنجی(ایسپا) درخصوص اقدام مردم از سینما رفتن نشان می دهد، که 30/2 درصد مردم ایران تا کنون به سینما نرفته اند.

این مرکز درباره تماشای نمایش و استقبال مردم از حضور در تماشاخانه ها هم نظر سنجی کرده که بر اساس آن 88/6 درصد مردم تا کنون به تئاتر نرفته اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، یکی از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است که از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، رفع نیازهای سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکارعمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاه های  شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف تاسیس شد.

اصول بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فالیت های پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر به کارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی، استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاددانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیتهای جهادگرانه آنان در فعالیت های تحقیقاتی است.