به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به موجب این احکام؛ علی اصغر کاراندیش مروستی معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌ها به عنوان رئیس همایش، «لادن حیدری، معاون وزیر در امور توسعه مدیریت و منابع عضو شورا» ، «هادی مظفری، مدیر کل هنرهای تجسمی عضو شورا»، «محمد مهدی احمدی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی، سرپرست معاونت مطبوعاتی و عضو شورا»، «حامد سهرابی، مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی به عنوان دبیر همایش و عضو شورا»، «اعظم صمدی، معاون مالکیت فکری دفتر حقوقی و مالکیت معنوی و همچنین مسئول دبیرخانه همایش» منصوب شدند.
 
همایش هنرهای تجسمی و چالش‌های حقوقی آن با محورهای علمی مفهوم هنرهای تجسمی ،بررسی مواد مرتبط با هنرهای تجسمی در لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری، نقش سازمان‌های مدیریت جمعی در حمایت از آثار هنری و توسعه کسب و کارهای هنرهای تجسمی، حق بازفروش آثار هنری، موزه ها و مالکیت ادبی و هنری، مسایل حقوقی هنر آنلاین، چالش های حقوقی هنرهای تجسمی معاصر، توثیق آثار هنرهای تجسمی و مقررات بین‌المللی (وایپو) سال آینده برگزار خواهد شد.