مجید فولادیان، استادیار  جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره تمایل مردم به فیلم‌های کمدی گفت: فیلم‌های طنز در حال اکران بیشتر از فیلم‌های اجتماعی می‌فروشند، در ایام نوروز و تا همین اواخر فیلم «غلامرضا تختی»، «متری شیش و نیم» و «رحمان١٤٠٠» به طور همزمان در حال اکران هستند و این در حالی این است فیلم «غلامرضا تختی» به نسبت دو فیلم فوق دیده نشد ولی «رحمان ١٤٠٠» خوب می‌فروشد.

فولادیان خاطرنشان کرد: فیلم «متری شیش و نیم» هم جزو بهترین فیلم‌های در حال اکران است و موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده ولی باز هم «رحمان ١٤٠٠» رکورددار فروش است.

وی گفت: در هر زمان که جامعه با بحران و دغدغه‌های زیادی روبه‌رو شود و از حل آنها عاجز باشد این موضوعات باعث کلافگی مردم می شود پس مردم به طنز و هجو و فیلم‌های سینمایی پناه می‌برند.

 فولادیان افزود: هدف از ساخت فیلم‌های طنز بازگو کردن مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با زبان طنز نیست آنها فقط می خواهند مردم را بخندانند و در این شرایط هرچیزی که بتواند مردم را به خنده وادار کند دیده می‌شود.

این استادیار جامعه‌شناسی در ادامه اظهار داشت: هدف کارگردانان طنز بیشتر پولی است، آنها فقط می‌خواهند خوب بفروشند و اتفاقا به خواسته خود می‌رسند چون شرایط فعلی جامعه خنده را فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی می‌طلبد. برنامه ها و فیلم‌های طنز همچون مورفین و مخدری است که می‌تواند آنها را برای ساعتی به خلسه ببرد.

وی در پایان گفت: جامعه به این مسکن ها نیاز دارد و شرایط برای مردم دشوار و پرتنش است، آنها میخواهند فیلم طنز ببینند و بخندند.