شهرام شاه حسینی از کارگردانان سینماست که کارهای پرمخاطبی را در کارنامه کاری خود دارد. اخیرا فیلم «خانه دختر» او بعد از 3 سال رفع توقیف شد و به اکران عمومی درآمد.

این کارگردان که خیلی از اوضاع حاکم بر این حیطه شکایت داشت، درباره ماجرای ورود بازیگران به کارگردانی در گفتگو با خبرنگار برنا گفت: در فضای کنونی اصلا هیچ معیار و مقیاسی برای کیفیت کارهای سینمایی وجود ندارد، پس هر کس توانست بیاید فیلم بسازد؛ حتی بازاری ها، بقال ها و نمایندگان مجلس. در شرایطی که ما الان قرار داریم هیچ فرقی بین من و کسی که بدون هیچ سوادی فقط پول حروم می کند و فیلم می سازد وجود ندارد.