این خنده دار است که فیلمی در سینماهای مختلف با اشکال گوناگون نمایش داده شود، آن هم در کشوری که نظارت بر سینمایش تسلط کامل دارد.بی شک علی سرتیپی و تهیه کنندگان با تجربه می دانند که باید طبق مقررات عمل کنند، بنابراین امکان ندارد چنین تهیه کنندگانی مرتکب چنین اشتباهی شوند.عجیب است که بازرسان شما فقط به سینماهایی رفته اند که نسخه مورد تایید ارشاد در آن نمایش داده می شد!

آقای فرجی! تقریبا از همان روزهای اول اکران، گروهی از اهالی رسانه بارها و بارها گفتند و نوشتند در این فیلم اعمال شنیع و گفتار سخیف به نمایش گذاشته شده،چرا آن روز دست روی گوش ها و چشم های خود گرفته بودید؟چرا خودتان به عنوان مسوول دلسوز به سینماهای نمایش دهنده نرفتید تا به درک حقیقت برسید؟ چرا بازرسان را گسیل نکردید؟ آن قدر در باره خزعبلاتی که در فیلم «رحمان 1400» نشان داده می شود،مطلب در فضای مجازی و غیر مجازی پخش شد که کودکان تازه متولد شده نیز متوجه قضیه شدند،چگونه است که شما در این یک ماه متوجه نشده اید؟!مگر می شود تهیه کننده با تجربه ای متوجه چنین موضوع مهمی نشود و نشده باشد؟!مگر می شود کارگردان به دلخواه خود تصمیم بگیرد که نسخه اصلاح نشده را اکران کند،اصلا مگر اختیار با اوست؟ آقای فرجی،مگر شما و همکاران تان نسخه اصلاح شده را ندیده و تایید نکرده اید؟ شما به فیلم اصلاح شده کد جدید نداده و نمی دهید که سالن های سینما فقط آن نسخه را نمایش دهند؟ الان که سینماها دیجیتال شده و شما و دوستان تان پزش را می دهید!

جناب فرجی! دلایلی که شما و دیگران مطرح کردید، هیچ عقل سلیم و نیمه سلیمی، آن را نپذیرفته و نمی پذیرند. اکران این فیلم که پیش بینی می شد با این خزعبلات فروش بیشتری خواهد داشت، حاصل اتفاقات پشت پرده و زد و بندهاست،نه اشتباه لپی و چاپی!!! 

نویسنده: سیدرضااونگ