به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، نمایش همدلی، برنامه این ستاد برای کمک به سیل زدگان اخیر کشور است که در 5 بخش برای یاری رساندن به هموطنان سیل زده برگزار می شود:

شنبه های همدلی؛ اختصاص به نمایشنامه خوانی و اجراهای ویژه هنرمندان کشور به نفع آسیب دیدگان سیل دارد.

یکشنبه های همدلی؛ اختصاص درآمد یک روز فروش نمایش های کل کشور به سیل زدگان

لباس همدلی؛ جمع آوری لباس های نو ویژه سیل زدگان و توزیع بسته های لباس در بین هموطنان سیل زده 

اجراهای همدلی؛ اجرای گروه های نمایشی در مناطق سیل زده

حضور همدلی؛ حضور هنرمندان تئاتر کشور در مناطق سیل زده

علاوه بر این موضوع برنامه های هفته تئاتر به نمایش همدلی اختصاص و رونمایی پوستر این رویداد خانواده بزرگ تئاتر در مناطق سیل زده لرستان، خوزستان و گلستان انجام خواهد شد. 

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.