به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ سعید خانی در اینستاگرامش نوشت: توقیف یک محصول فرهنگی از نظر من هم مانند قتل یک انسان می‌ماند! شاید حس من به دلیل اینکه فیلم خودمم چند ساله توقیف است.

شخصا فیلم «رحمان ۱۴۰۰» را دوست نداشتم، اما به چند دلیل از فروش فیلم خوشحال بودم. اولین‌ دلیل حضور استادم آقای سرتیپی است که گردن من حق دارند، رونق گیشه سینماها از جمله سینما خودم. متاسفم برای تعدادی از همکارانم که امروز خوشحال بودن اما این را بدانید این سینما گرده گرده آقایان!!