به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، اطلاعات مشروح هزینه های انجام شده در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در 23 بند تنظیم شده است.

جمع جشنواره فجر