به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در یک نظر سنجی با عنوان اینکه چند درصد از مردم سریال های ویژه نوروز را دیده اند و کدام را بیشتر پسندیده اند به نتیجه ذیل دست پیدا کرد.

طبق نتیجه این نظرسنجی 31،4 درصد سریال زوج یا فرد، 28،3 درصد سریال نون .خ  و  17،8 درصد سریال بر سر دوراهی  را در ایام نوروز دیده اند.