گالری هما و گالری شیرین امروز جمعه 20 اردیبهشت شاهدافتتاحیه دو نمایشگاه « میان دو جهان » و «نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران » در خود بودند .