به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این برنامه ضمن اشاره به خبر اعلام شده از سوی شرکت فضایی «اسپیس آی اِل» مبنی بر عدم موفقیت فضاپیمای اسرائیلی برشیت در فرود بر سطح کره ماه به دلیل مشکلات فنی به بررسی برنامه های فضایی اسرائیل طی سال های اخیر می پردازد.

این برنامه همچنین با مروری بر نظرات کارشناسان پیرامون سیاسی بودن اقدام اسراییل در پرتاب برشیت به کره ماه، اشتباه بودن این اقدام و ارتباط آن با نزدیک شدن به زمان انتخابات اسراییل را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.

هزینه هنگفت پروژه پرتاب برشیت به ماه و تامین بخش مهمی از آن توسط آمریکا و به طور کلی نقش آمریکا در حمایت و تامین مالی برنامه های فضایی اسراییل از دیگر محورهای مورد بررسی در این برنامه خواهد بود.

«داخل اسراییل» چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه از این شبکه پخش خواهد شد. زمان تکرار این برنامه پنجشنبه ساعت 15:00، جمعه ساعت 19:00، دوشنبه ساعت 18:20 و سه شنبه ساعت 21:00 خواهد بود.