به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ سعید روستایی با انتشار این فیلم در صفحه شخصی اش نوشت: متری شیش و نیم را اگر به حال خود گذاشته بودند تیزرش چنین چیزی می‌شد. چه می شد اگر فیلم‌ها را به حال خود می‌گذاشتند؟ چه می شد اگر در دوراهی سانسور یا توقیف قرار نمی‌گرفتیم؟ از این سخت‌گیری‌ها چه حاصل؟