به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در پی نامه رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس سازمان سینمایی و اعلام آمادگی جهت همکاری و ارائه تجربیات، ابراهیم داروغه‌زاده با بیان اینکه از همکاری صاحب نظران در این حوزه استقبال می‌کنیم گفت: «آیین نامه درجه بندی سنی فیلم‌ها که ۱۰ اردیبهشت  ابلاغ و منتشر شد حاصل همفکری صاحب نظران این حوزه بوده است که قرار است یک شورا با تخصص‌های مکمل، درجه بندی سنی فیلم‌ها را از تابستان آغاز کنند. حضور نهادهای تخصصی غیر دولتی در شورای رده بندی سنی فیلم قطعاً موثر خواهد بود.