به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛  در این بخشنامه که از سوی محمدمهدی احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه به تمامی معاونت ها، سازمان ها و سایر بخش ها ابلاغ شده است، آمده است:

«در پی انتشار مدارک تحصیلی مدیران در وبگاه وزارت متبوع حسب دستور وزیر محترم، خواهشمند است در مکاتبات، ارجاعات و جلسات و همچنین در همایش ها، بنرهای مرتبط و بیان مجریان مراسم، از ذکر عناوین نامعتبر و غیرواقعی برای اشخاص به ویژه مدیران وزارتخانه اجتناب شود.

از آنجا که انتظار می رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابله با این عادت ناپسند (به کار بردن عناوینی همچون دکتر و مهندس برای موارد غیرواقعی) الگو و سرآمد باشد مقتضی است مدیران محترم در این گونه موارد، شخصا مسئولیت رفع اشتباه را عهده دار شوند.»