به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ «العین الاسرائیلیه» شبکه العالم در این قسمت با دعوت از کارشناسان سیاسی، موضوع افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا و احتمال وقوع جنگ را واکاوی می کند. در این میزگرد بدان توجه داده می شود که موساد با ارسال اخبار و اطلاعات غلط به آمریکا برای شعله ور کردن آتش آمریکا علیه ایران، می داند که خود اسرائیل در این جنگ بی پناه خواهد ماند و به نوعی در خوف و رجا قرار گرفته است.