به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، «داخل اسرائیل» برنامه‌ای است هفتگی که در آن زوایای مختلف سیاست های حاکم در سرزمین‌های اشغالی واکاوی می‌شود. این هفته برنامه‌ «داخل اسرائیل» با عنوان فرعی «یهودیان اتیوپی، قربانیان اسرائیل» به تبعیض علیه شهروندان سیاه‌پوست در مدینه‌ فاضله‌ صهیونیست‌ها می‌پردازد.

در این گزارش آمده است: در این قسمت از «داخل اسرائیل» با اسرائیلی‌های اتیوپی‌تبار آشنا خواهیم شد. مهاجرانی سیاهپوست که از آفریقا به این منطقه کوچانده شده‌اند که اکثر آنها از اتیوپی و تحت تاثیر تبلیغات رژیم صهیونیستی برای دست‌یابی به رفاه و  آینده‌ بهتر به این سرزمین آمده‌اند اما سال‌هاست تبعیض‌نژادی، خشونت پلیس و تبعیض‌های دیگر رژیم اسرائیل را تجربه کرده و از آن شکایت دارند. یهودیان اتیوپی‌تبار اسرائیل بارها دست به تظاهرات خیابانی زده و خواستار تساوی در برابر قانون  شده‌اند اما نه تنها این اعتراضات سودی نداشته که بیشتر اوقات با سرکوب پلیس نیز مواجه شده‌اند. 

برنامه‌ این هفته‌ «داخل اسرائیل» سه‌شنبه ساعت 5:30  بامداد از شبکه‌ هیسپان تی.وی پخش خواهد شد.