به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ سید سامی خضرا به عنوان کارشناس ثابت برنامه با اشاره به موضوعات و سرفصل هایی مثل «عدم ریسک پذیری»، «دوست نداشتن خود» و «اعتماد به نفس پایین» را از نشانه های لزوم ایجاد تغییر و تحول در زندگی عنوان می کند. 

برنامه «مسائل و حلول» به صورت زنده از دفتر بیروت ، سه شنبه 21 خرداد ساعت 19:30 به وقت تهران در مدت زمان 30 دقیقه با اجرای رباء عساف ، سفارش گروه اجتماعی شبکه الکوثر است. 

تکرار این برنامه روز بعد در دو زمان 4:30 و 8:00 به وقت تهران است.