به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ "تاریخ بدن در ادبیات" عنوان کتابی به قلم مهدی زرقانی است که به تازگی انتشارت سخن آن را چاپ و منتشر کرده است. 

در بخشی از این کتاب آمده است:

بدن، سطحی است که رخدادها بر آن نقش می‌بندند؛ مسئله‌ای اساسی و کلی که پیرامون آن ده‌ها و صدها امر جزئی دیگر شکل گرفته است.

شاید هیچ پدیده دیگری را نتوان یافت که به اندازه بدن، سطح و عمق زندگی آدمی را اشغال کرده باشد. بدن همه‌جا حضور دارد.

مقصود ما از "ادبیات"، مجموعه نوشتارهاست، نه فقط آثاری که وجه هنری در آن‌ها غلبه دارد.

‌تحقیق حاضر، که برآیند پژوهشی گروهی و بینارشته‌ای است، ادعایی ندارد جز اینکه راهی را پیش روی محققان می‌گشاید که تا سال‌ها می‌توان در آن طی طریق کرد و از دیدن مناظر دلکش آن بهره برد.

" تاریخ بدن"به طورکلی و "تاریخ بدن در ادبیات" به طور خاص، دامنه‌ای بسیار گسترده دارد.ما امیدواریم به همت عالی پژوهشگران چنین تاریخی با همه ابعاد متنوع و گسترده‌ای که دارد نوشته شود؛ تاریخی که "گذشت" را پیش‌روی ما قرار دهد تا"حال" خویش را بهتر بشناسیم و "آینده" را زیباتر و باشکوه‌تر بسازیم. به امید آن روز.