به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛  نوید محمد زاده نوشت :برای یادآوری روزهای سختی که داشتیم ولی آخ نگفتیم

نا امید نشدیم

جنگیدیم

ماندیم برای هم رفیق

یادآوری برای قدر دانستن این رفاقت ،این برادری

می آیند موفقیت ها و شکست ها

هیچ اهمیتی ندارد

تنها این مهم است که بمانیم در کنار هم،رفیق،برادر برای همیشه

برا گیانم تولدت مبارک

نوید محمد زاده