به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ برنامه «نقطه تواصل» در این قسمت در بررسی شبکه های اجتماعی بحرین، واکنش کاربران به کنفرانس بحرین و معامله قرن ترامپ را واکاوی می کند.

ابراهیم المدهون، کارشناس سیاسی مسائل بحرین، تلقی مردم از کنفرانس بحرین را مبنی بر سقوط آن ارزیابی می کند. موضوع دیگری که در شبکه های اجتماعی بحرین بازتاب گسترده ای داشته است، سخنان خطیب جمعه ای بوده که در خطبه های نماز جمعه اخبار مشکوکی را به ایران نسبت داده و در خصوص آن هشدارهایی نیز داده است.

بزرگترین اکتشاف نفتی در تاریخ بحرین و بازتاب های کاربران شبکه های اجتماعی در این خصوص موضوع دیگری است که به آن پرداخته می شود.

«نقطه تواصل» با اجرای جیهان عبدالنبی بحران، امشب ساعت 21 به وقت تهران از شبکه العالم پخش می شود.