به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ رضا میرکریمی درباره تعداد بازیگران فیلم «ما همه با هم هستیم» گفت: من با استفاده از این تعداد بازیگر مطرح در فیلم مخالف بودم و می‌گفتم حضور ۳-۲ تا از آنها بس است. اما سرمایه‌گذار دوست داشت و اصلا هم این را عیب نمی‌دانم که کسی پولش را آورده در سینما و می‌خواهد فیلمی بسازد. طبعا این افراد دغدغه‌های فرهنگی شبیه به ما ندارند و در واقع می‌خواهند در فیلمی که برایش سرمایه آورده‌اند همه کسانی که با آنها خاطره دارند را جمع کنند.

وی افزود: من به این نتیجه رسیدم که تا جایی که می‌توانیم بازیگر برای فیلم بیاوریم. تقریبا برایم مشخص بود که این تعداد بازیگر ضرورتا به فروش نمی‌انجامد و توقعی ایجاد می‌کند که خودش عوارض دارد چون تماشاگر از این بازیگران انتظاراتی دارد که در فیلم ما اصلا اجازه ظهور و بروز به آن داده نشده‌است، ولی چیزی که مرا راسخ کرد به استفاده از این تعداد بازیگر مطرح، این بود که به این نتیجه رسیدم که در مخالفت با آن جریان کمدی و برای دهن‌کجی به آن جریان، باید از همان ابزار استفاده کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: