در اینکه برنامه تلویزیونی عصر جدید جز پرمخاطبان این روزهای سیما محسوب می شود شکی نیست اما اینکه تصور کنیم این برنامه تلویزیونی با ساختار مشخص، لوکشین ثابت، داوران و مجری ثابت، خط و ربط مشخص و بدون تغییر و ... قابل مقایسه با تولید یک سریال تلویزیونی با حجم وسیع بازیگر و لوکیشن و قصه و ...است نشان از این دارد که بله می شود نگران حال احسان علیخانی شد.

او خودش شب گذشته معتقد بود که حتی دوستان گروه ورزش شبکه سه نیز نگران حال ما هستند. من پانزده سال است برنامه های سنگین تولید می کنم ولی عصر جدید به مراتب از تجارب قبلی ام سخت تر و سنگین تر و پراسترس تر بوده است.

«عصر جدید» امروز یکی از پرمخاطب ترین برنامه های رسانه ملی محسوب می شود که به اعتقاد تهیه کننده برنامه نیز  جزء آثار گران سیما در شرایط فعلی جامعه است. در شرایطی که دو سه ماه است عوامل این برنامه حقوق نگرفتند باید به عِرق و اعتقاد عوامل سازنده اش آفرین گفت و تقدیر کرد از تیمی که به خواست مردم و برای مردم حتی در شرایط سخت کار می کنند. اما احسان علیخانی به عنوان یک برنامه ساز حرفه ای باید در مقایسه برنامه اش با تولیدات سنگین نمایشی کمی جانب انصاف را نگه دارد! اگر صلاح می داند!

ما هم نگران شما هستیم...

خبرنگار: پیروز قهرمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: